REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW:

 1. Wakepark jest otwarty od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz w ciepłe weekendy maja i września – informacje na www.wakeparkwroclaw.pl i Facebook.
 2. Godziny otwarcia wyciągów: czerwiec, lipiec – godz. 9:00 – 21:00, sierpień, wrzesień – 9:00 – 20:00.
 3. Opłata za wyciąg zawiera korzystanie z kapoka wypornościowego i kasku – wyposażenia niezbędnego do pływania na wyciągu. Pływanie z pełnym zabezpieczeniem: w kasku i kamizelce wypornościowej jest obowiązkowe.
 4. Opłata za wyciąg uprawnia do wejścia na pomost na czas 1 godziny zegarowej.
 5. Pływanie rozpoczyna się i kończy o pełnej godzinie zegarowej.
 6. Kupując bilet na wyciąg bez wyłączności wyrażasz zgodę na współdzielenie go z innymi użytkownikami.
 7. Gwarancję indywidualnego używania wyciągu daje tylko wynajęcie go na wyłączność.
 8. Każdy wyciąg obsługuje na wodzie, w tym samym czasie, tylko jedną osobę.
 9. Maksymalna ilość rezerwacji w czasie każdej godziny zegarowej, na każdym z wyciągów wynosi 4.
 10. Na pomost wpuszczane jest do 4 osób, z tym że 1 osoba pływa na wyciągu a pozostałe osoby oczekują na swoją kolej.
 11. Minimalny czas używania wyciągu przez 1 os. wynosi 15′.
 12. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych i mailowych.
 13. Wcześniejsza rezerwacja wyciągu jest możliwa wyłącznie przez internet www.rezerwacje.wakeparkwroclaw.pl. Przy rezerwacji konieczne jest uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem opublikowanym na naszej stronie www.wakeparkwroclaw.pl. 
 14. Strona www.rezerwacje.wakeparkwroclaw.pl pozwala również na sprawdzanie aktualnej ilości wolnych miejsc na obu wyciągach.
 15. Gdy są wolne miejsca można skorzystać z wyciągu bez wcześniejszej rezerwacji internetowej. Rezerwacja taka jest możliwa w recepcji najwcześniej na 1h przed pływaniem. W tym przypadku podwyższona o 5 zł opłata pobierana jest w recepcji wyciągów.
 16. Wypożyczając deskę, piankę lub korzystając z instruktora każda osoba płaci osobno, nawet jeżeli współdzieli to z innymi klientami.
 17. Prosimy o przychodzenie min.15′ przed rozpoczęciem pływania. Jest to czas niezbędny do przygotowania się tzn, dokonania płatności, rejestracji, otrzymania paska na rękę, wypożyczenia sprzętu, przebrania, przymierzenia kasku i kamizelki ratunkowej.
 18. Urządzenia w obrębie Wake Parku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby pływające na wakeboardzie.
 19. Uczestnicy korzystają z Wake Parku wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 20. Z jednej przeszkody może korzystać w tym samym czasie tylko jedna osoba.
 21. Pływanie i użytkowanie wyciągów i przeszkód w WakeParku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
 22. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wake Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 23. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabroniona i grozi kalectwem bądź śmiercią.
 24. Pływanie na wakeboardzie jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 25. Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z Wake Parku praz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam pływający, związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowaniem Wake Parku, jako związane z ryzykiem sportowym.
 26. Do wjeżdżania na przeszkody można używać wyłącznie specjalnych desek z wypożyczalni lub własnych desek. Standardowe deski wypożyczone z Wake Parku nie służą do wjeżdżania na przeszkody.
 27. Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z Wake Parku:
  • zanim przystąpisz do pływania zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia:
  • potraktuj pierwszy przejazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem;
  • nie skacz na oślep;
  • bądź świadomy swoich ograniczeń i pływaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności;
  • szanuj teren i pozostałych uczestników;
  • czekaj na swoją kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa;
  • dostosuj się do poleceń i porad osób sterujących wyciągiem;
  • po zakończeniu przejazdu wychodząc staraj się nie blokować następnych uczestników, czekających na swój przejazd.
 28. Obsługa Wake Parku zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi i usunięcia osób nie przestrzegających przepisów.
 29. Zabrania się korzystania z Wake Parku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.)
  • chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca;
  • chorym na epilepsję;
  • kobietom w ciąży;
 30. Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1. 1240)
 31. OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z regulaminem WakeParku i w pełni go akceptuję. Na teren WakeParku  wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Regulamin zakupów abonamentów promocyjnych w serwisie umieszczonym pod adresem www.rezerewacje.wakeparkwroclaw.pl:

 1. Operatorem serwisu oraz systemu lokalizacji GPS jest firma: Wakepark Wrocław sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kosmonautów 1, 54-126 Wrocław.
  Za kontakt z Klientami odpowiada: Michał Czaja tel. +48 530 666 304
 2. Użytkownicy oraz klienci serwisu by dokonać zakupu i korzystać z systemu zobowiązani są do podania prawdziwych danych na etapie rejestracji w systemie.
 3. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.
 4. Możliwość zapłaty online dostępna jest tylko dla potwierdzonych klientów mających już konto w systemie.
 5. Klient może zrezygnować opłaconej rezerwacji w termienie najpóźniej do 48h przed terminem rezerwacji.
 6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania płatności internetowych wymagają numeru ID płatności. 
  W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu. 
  Może być to plik w formacie pdf, ale także zrzut ekranu (screenshot) lub po prostu spisane wszystkie istotne szczegóły: data, kwota transakcji, nazwisko (nazwa) nadawcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu. 
 7. Operatorem płatności internetowych jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790. Wszelkie zasady korzystania z płatności zawarte są w regulaminie dokonywania wpłat
 8. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wpłaconych w innych walutach dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji obowiązującego u operatora płatności internetowych.
 9. Klient dokonując płatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Powrót na górę strony